Otvírací hodiny 2024

 • v měsíci lednu
  úterý 2.1 a 9.1. od 15:00 do 18:00 hod
  čtvrtek 4.1. a 11.1 od 15:00 do 18:00 hod
  ostatní úterky a čtvrtky od 16:00 do 18:00 hod
 • v měsíci únoru
  úterky a čtvrtky od 16:00 do 18:00 hod
 • v měsících březen a duben
  1. a 3. úterý v měsíci od 16:00 do 18:00 hod

Výdej povolenek v roce 2024

 • v úředních hodinách
 • mimo úřední hodiny – odůvodněně na telefonním čísle 603 911 953
 • možnosti výdeje povolenek poštou – zaslat čl. průkaz, rybářský lístek a doklad o zaplacení
  osobně (přes kamaráda, rodinného příslušníka apod.)

Způsob úhrady

 • platební kartou v sídle PS (platí pouze pro očkované a překonavší nákazu)
 • složenkou na poště – variabilním symbolem je členské číslo 4622-XXX
 • převodem na účet číslo: 107-1552200267/0100, variabilním symbolem je členské číslo 4622-XXX

PLATBY LZE PROVÁDĚT NEJDŘÍVE 1.1.2024!!

ŠKOLENÍ NOVÝCH ČLENŮ

 • PS předpokládá, že školení nových členů proběhne v následujících termínech:

  • pátek 23. února od 16:00 do 20:00
  • sobota 24. února od 8:00 do 12:00
 • Informace o případné změně termínů budou zveřejněny na webových stránkách PS nebo se lze případně dotázat jednatele PS pana Jiřího Šedivého na telefonním čísle 603 911 953.

Vrácení povolenky k lovu

V souladu s ustanovením §7 odst.6 písm. c) stanov MRS, z.s., musí být povolenka a sumář vráceny do 15-ti dnů po skončení jejich platnosti, i když jejich držitel nelovil, konkrétně do 15. ledna 2024. Podle ustanovení §7 odst.4 písm. b) mají řádní členové a nezletilí členové především povinnost řídit se Stanovami a dalšími svazovými předpisy a plnit povinnosti uložené orgány pobočného spolku a Svazu. Za porušení těchto povinností může být členům a funkcionářům PS v souladu s ustanovením §8 odst.1 uloženo některé z těchto kárných opatření:
a) napomenutí
b) nevydání nebo dočasné odnětí povolenky k lovu ryb
c) odvolání z funkce
d) vyloučení

Termín vrácení povolenky k lovu uplyne za

Dnů
Hodin
Povolenky za minulý rok již měly být odevzdány.

Možnosti vrácení výše uvedených dokladů

 • do poštovních schránky v sídle PS na schodišti budovy zdravotního střediska – označeno RYBÁŘI
 • poštou – pokud možno nedoporučeně
 • v úředních hodinách v klubovně PS

CENÍKY 2024

Členké příspěvky

Povolenky mimostruhové - MP

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku vydaného v ČR.

Povolenky pstruhové - P

Povolenky pro nečleny - MP

Povolenky pro nečleny - P

Navštivte nás

kontakt