LEGISLATIVA

Níže naleznete platné zákony, vyhlášky a vnitřní předpisy MRS.

BPVRP 2024 MP

Mimopstruhové platné od 1.1.2024 do 31.12.2025 ve znění dodatků.

BPVRP 2024 P

Pstruhové platné od 1.1.2024 do 31.12.2025 ve znění dodatků.

BPVRP 2022 MP

Mimopstruhové platné od 1.1.2022 do 31.12.2023 ve znění dodatků.

BPVRP MP dodatek

Dodatek 2023

BPVRP 2022 P

Pstruhové platné od 1.1.2022 do 31.12.2023 ve znění dodatků.

JEDNACÍ ŘÁD MRS

Vnitřní předpis MRS - platný od 1. 7. 2022.

ZÁKON č. 99/2004 Sb.

Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži.

VYHLÁŠKA č. 197/2004 sb.

Vyhláška k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva.

KÁRNÝ ŘÁD MRS

Vnitřní předpis MRS. Upravuje podmínky kárné odpovědnosti členů a funkcionářů Svazu

Další vnitřní předpisy MRS naleznete ba stránkách MRS na odkazu níže.

Navštivte nás

kontakt