POZVÁNKA NA VČS

Pozvánka na členskou schůzi

V případě, že se nedostaví nadpoloviční většina členů, tak na náhradní členskou
schůzi, pobočného spolku Moravského rybářského svazu se sídlem v Hrušovanech nad Jevišovkou
(dále jen „PS“), která se bude konat v sobotu 2. března 2024 od 9:00 ve společenském centru
v Hrušovanech nad Jevišovkou.


Program členské schůze:
1. Zahájení, volba komisí
2. Zpráva o činnosti PS
3. Zpráva o činnosti kontrolní a revizní komise
4. Účetní uzávěrka za rok 2023
5. Rozpočet na rok 2024
6. Diskuze
7. Různé
V Hrušovanech nad Jevišovkou dne 30.11.2023 za výbor pobočného spolku
Jiří Šedivý, jednatel PS
Poznámka: Aktuální informaci o vývoji konání členské schůze ve stanoveném termínu, termíny školení
nových členů, aktuální ceny členských příspěvků a povolenek a jiné informace budou uvedeny na
webových stránkách pobočného spolku – www.mrshrusovany.cz.


Na závěr roku přeji nám všem klidné vánoční svátky, hodně štěstí v Novém roce a hlavně pevné zdraví!

Další články

Prodej CR povolenek

Vážení rybáři, informace o prodeji celorepublikových povolenek naleznete zde. 

Oprava BPVRP 2024

Vážení rybáři, bohužel se, nepozorností, při přípravě BPVRP 2024, pro MP revíry, staly 2 chyby: v bodě II., odst. a) chybí upřesnění denní doby lovu

Důležité informace

Informace pro členy spolku: vrácení povolenek úřední hodiny výdej povolenek ceny povolenek Náleznete na stránce pro rybáře zde.

BUSHMAN PRO ČLENY MRS

Speciální nabídka pro členy MRS Společnost BUSHMAN připravila pro členy MRS speciální slevu na jejich výrobky, oblečení a doplňky. Akční leták s heslem pro slevu