POZVÁNKA NA VČS

Pozvánka na členskou schůzi

V případě, že se nedostaví nadpoloviční většina členů, tak na náhradní členskou
schůzi, pobočného spolku Moravského rybářského svazu se sídlem v Hrušovanech nad Jevišovkou
(dále jen „PS“), která se bude konat v sobotu 2. března 2024 od 9:00 ve společenském centru
v Hrušovanech nad Jevišovkou.


Program členské schůze:
1. Zahájení, volba komisí
2. Zpráva o činnosti PS
3. Zpráva o činnosti kontrolní a revizní komise
4. Účetní uzávěrka za rok 2023
5. Rozpočet na rok 2024
6. Diskuze
7. Různé
V Hrušovanech nad Jevišovkou dne 30.11.2023 za výbor pobočného spolku
Jiří Šedivý, jednatel PS
Poznámka: Aktuální informaci o vývoji konání členské schůze ve stanoveném termínu, termíny školení
nových členů, aktuální ceny členských příspěvků a povolenek a jiné informace budou uvedeny na
webových stránkách pobočného spolku – www.mrshrusovany.cz.


Na závěr roku přeji nám všem klidné vánoční svátky, hodně štěstí v Novém roce a hlavně pevné zdraví!

Další články

Rybářské závody 11.5.2024

Dne 11. května 2024 se budou konat rybářské závody na rybníku Cukrovák. Plakát je ke stažení zde. Propozice závodu naleznete zde. V pátek 3.května 2024

Prodej CR povolenek

Vážení rybáři, informace o prodeji celorepublikových povolenek naleznete zde. 

Oprava BPVRP 2024

Vážení rybáři, bohužel se, nepozorností, při přípravě BPVRP 2024, pro MP revíry, staly 2 chyby: v bodě II., odst. a) chybí upřesnění denní doby lovu

Důležité informace

Informace pro členy spolku: vrácení povolenek úřední hodiny výdej povolenek ceny povolenek Náleznete na stránce pro rybáře zde.